ПРОМОЦиИ

МОБИЛЕН ФИЛТРИРАЩ ЕКСТРАКТОР ЗА ЗАВАРЯВАНЕ , ЗАПОЯВАНЕ (комплект с изсмукващ ръкав)
За филтриране на замърсявания от заваряване и запояване със ефективност 99,9% и връщането му вече пречистен в работната среда
ДЕСТРИТИФИКАЦИОННИ ВЕНТИЛАТОРИ
Дестритификационните вентилатори са предназначени за механичен пренос на топлина от горните части на работните помещения към по ниските обитавани от хора зони. Всички знаем, че топлият въздух е с по малко специфично тегло от студения и когато помещението е с голяма височина на обема се получава неравномерно затопляне на горния слой за сметка на по- ниските обитавани части. Този тип вентилатори ориентират по топлия въздух надолу и по този начин изпълняват своята функция.
Канални вентилатори - кръгли
Предназначени за монтаж в кръгли въздуховоди Използват се за вентилация , охлаждане и отопление Намират приложение в търговски, индустриални и домашни условия.
Аксиални вентилатори със защитна решетка- смукателни и нагнетателни
Монтират се на стена или на съоръжения като кондензатори или кулери. Според ъгъла на атака на лопатките на турбината и посоката на въртене двигателя могат да бъдат смукателни или нагнетателни.

Ние имаме решенията !
През 2017 година техническият екип на ЕСТЕРВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ще работи усилено в областта на енергийната революция.
Въвеждането на евродирективите за ЕКОЛОГИЧЕН ДИЗАЙН 1253 и 1254 във вентилацията  ще бъдат наши основни приоритети. Това ще доведе до значителни икономии на електро енергия ( между 30 и 60% ) от нашите клиенти.

НАШИТЕ ИНСТАЛАЦИИ РАБОТЯТ И ПРИ СИБИРСКИ СТУД- И ПРЕЗ ТАЗИ ЗИМА  !
 

ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air