Вентилатори и вентилационни компоненти

ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ
Основното приложение на гъвкавите връзки при въздуховодите е да гасят вибрациите между елементите в една инсталация. Изработват се меден проводник за електрическа защита.
КАПКОУЛОВИТЕЛИ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ
Събират кондензираните капчици влага във въздуховодите и ги отделят в дренажна линия.
ПЛАСТИНЧАТИ РЕКУПЕРАТОРИ
За вграждане във вентилационни инсталации за рекуперация с кпд над 70%
ПРАВОЪГЪЛНИ КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ СЕРИЯ RP
Канални вентилатори с монофазни и трифазни двигатели с дебит до 10 000 куб.метра за час
ШУМОИЗОЛИРАНИ ПРАВОЪГЪЛНИ КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ СЕРИЯ RPH
Канални вентилатори с добри акустични и антивибрационни качества с дебит до 10 000 куб.м/час
УПРАВЛЯЕМИ( ЕЛЕКТРОННИ) ПРАВОЪГЪЛНИ КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ
Високоефективни канални вентилатори с вградени инверторни управления. Дебит до 12000 куб.метра/час
ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ КАНАЛНИ И ЦЕНТРОБЕЖНИ
Взривозащитените вентилатори се използват в среда при която не трябва да има риск от взрив вследствие на наличие частици или газове , които спомагат или предизвикват такива явления: Мелници, акумулаторни помещения, газови станции, химически производства и много други.
КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ КУХНЕНСКИ ТИП ( ПРАВОЪГЪЛНИ С ОТВАРЯЕМ ПАНЕЛ )
Този тип вентилатори се монтират там където рискът за замърсяване на турбината на вентилатора е висок и се налага често и лесно почистване.
ПОКРИВНИ ВЕНТИЛАТОРИ
Богатата гама от покривни вентилатори серия RF са предназначени за монтаж на покриви и подобни конструкции. Притежават типичните за този тип голям дебит и напор, издържливост към непрекъсната работа и икономичност.
ОСЕВИ ( АКСИАЛНИ) ВЕНТИЛАТОРИ
Аксиалниte (осеви) вентилатори предлагани от REMAK са произведени от Zhiel Abeg . При тях въздушният поток задвижван от ламелите на вентилатора е ориентиран по оста на вентилатора. Могат да се използват в промишлеността и в бита. Благодарение на специално конструираните лопатки, този тип вентилатори създават голям дебит при ниско ниво на шума.
КАНАЛНИ ОХЛАДИТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ СЕРИЯ CHF
Системите за канално охлаждане с директно изпарение на хладилния агент работят на принципа на хладилната машина, за която е характерно използването на кондензаторната топлина, без да се изключва и оползотворяването и на студопроизводството. Използват се в случаите когато се налага охлаждане на въздуха в дадена канална система. Имат просто устройство, но трудно подържат прецизни температурни параметри.
КАНАЛНИ ОХЛАДИТЕЛНИ СЕКЦИ НА СТУДЕНА ВОДА СЕРИЯ CHV
Toзи тип охладителни секции се използват в случаите в които имаме източник на студена вода. При този тип охладителни секции може да се постигне точно температурно регулиране, особено ако се използва за управление трипътен вентил с пропорционална задвижка.
РАДИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ СЕРИЯ RQ
Този тип вентилатори са предназначени за предимно за външен монтаж. Евтино и компактно решение за индустриални смукателни вентилации.
ДЕСТРИТИФИКАЦИОННИ ВЕНТИЛАТОРИ
Дестритификационните вентилатори са предназначени за механичен пренос на топлина от горните части на работните помещения към по ниските обитавани от хора зони. Всички знаем, че топлият въздух е с по малко специфично тегло от студения и когато помещението е с голяма височина на обема се получава неравномерно затопляне на горния слой за сметка на по- ниските обитавани части. Този тип вентилатори ориентират по топлия въздух надолу и по този начин изпълняват своята функция.
Канални вентилатори - кръгли
Предназначени за монтаж в кръгли въздуховоди Използват се за вентилация , охлаждане и отопление Намират приложение в търговски, индустриални и домашни условия.
Аксиални вентилатори със защитна решетка- смукателни и нагнетателни
Монтират се на стена или на съоръжения като кондензатори или кулери. Според ъгъла на атака на лопатките на турбината и посоката на въртене двигателя могат да бъдат смукателни или нагнетателни.
Аксиални вентилатори с квадратна рамка или за канален монтаж
Предназначени основно върху стена за нагнетяване на пресен въздух, а тези монтирани в тръба за канален монтаж.
ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air