Високо ефективни адиабатни охладители и овлажнители на въздух

Адиабатни охладители и овлажнители на въздух
Могат да се монтират във климатични и вентилационни камери, особено на тези с пластинчат на рекуператор. Произвеждат се като автономни уреди в комплект с аксиален вентилатор или за монтаж въввъздуховод.
ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air