ВОДООХЛАЖДАЩИ ТЕХНОЛОГИЧНИ АГРЕГАТИ ТИП ENRF С FREE-COOLING(СВОБОДНО ОХЛАЖДАНЕ )

Предназначение: Този тип чилъри имат същото предназначение като ENR с тази разлика , че при тях в кондензатора е интегриран сух воден охладител, който работи през преходните сезони и зимата, с което се реализира голяма икономия на електроенергия.

Описание:
 
Free-cooling технологията
Характерна специфика на умереноконтиненталния климат, който е характерен и за нашата държава, е наличието на периоди с високи и с ниски температури на външния въздух. През студените месеци външният въздух успешно може да се използва за охлаждане на помещенията в дейта центровете.

В този случай, за отвеждане на излишната топлина се използва много по-малко енергия, тъй като охлаждането на хладилния агент се постига чрез студения външен въздух. Описаната накратко технология е известна под наименованието свободно охлаждане (free-cooling) и се използва предимно за прецизните климатици.

Превключването на климатика в режим на работа с използване на външен въздух се осъществява автоматично, ако външните температури се понижат до достатъчно ниски стойности. В същото време използването на външен въздух не нарушава по никакъв начин стабилността на поддържания микроклимат в сървърните помещения. Този режим на работа не се отразява на работоспособността на оборудването.

В практиката се използват няколко схеми на реализация на т. нар. свободно охлаждане. Една от често прилаганите и наложили се в практиката схеми е базирана на използването на допълнителен контур с междинен студоносител. Преносът на топлина се осъществява от течност, охлаждаща се в топлообменник, разположен от външната страна на сградата.

За да се избегне замръзването на водата в тънките тръби на въздушния топлообменник (при отрицателни температури на външния въздух), като междинен студоносител в повечето случаи се използва воден разтвор на етиленгликол. При работа на климатика в този режим се постига намаляване на енергопотреблението, тъй като компресорът не работи, а енергията се изразходва само за захранване на помпите и вентилатора. Това допринася за удължаване живота на компресора.

Сред предимствата на free-cooling режима е и фактът, че при аварийна ситуация, например прекъсване на електрозахранването, климатикът преминава в този режим на работа, като изразходва много по-малко електроенергия. Благодарение на това, той може да работи дълго време, захранван от резервни батерии.

Възможността за работа на прецизния климатик в режим на свободно охлаждане в изключителна степен зависи от климатичните условия. Размерът, с който ще се намалят енергийните разходи, се определя изцяло от температурите на външния въздух. Направени проучвания показват, че за държавите от Централна Европа възможната икономия на енергия е около 30%.

Предимствата на free-cooling технологията й отреждат все по-голям пазарен дял и обещаващо бъдеще, става ясно от доклад на IMS Research. „Мениджърите на центровете за данни трябва не само да поддържат непрекъсната работа, но трябва и да я поддържат на възможно най-ниската цена. Повишаващите се цени на електроенергията правят свободното охлаждане много изгодно”, допълват анализаторите от IMS Research.

HITEMA -ИталияHITEMA -Италия

Детайлно описание: ENRF_R410A_tab_inglese_29-10-15_150_1447861949.pdf 23.76KB
ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air