Индустриална техника

ЛЪЧИСТА СИСТЕМА ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА ВЪЗДУХ С РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ВЪЗДУХА И ВИСОКОЕФЕКТИВНА РЕКУПЕРАЦИЯ
Предназаначението на този тип изсушители е за сгради във които се използва лъчисто охлаждане.
Индустриални завеси DOOR MASTER P
Проектирани са за зони с голям трафик като складове, автомивки, цехове с често отваряни големи врати.
Изсушители на компресиран въздух
Монтират се в инсталациите за сгъстен въздух и служат за отделяне на влагата от въздуха според изискванията на ISO 8573-1.
Изсушители за компресиран въздух серия LB/GB
Предназначени за изсушаване на въздух с налягане съгласно ISO 8573-1 до 16 бара и дебит от 36 до 750 куб.м/час.
ЧИЛЪРИ С ТУРБОКОР ЛАГЕРИ НА КОМПРЕСОРИТЕ- МАГНИТНА ЛЕВИТАЦИЯ
Този тип чилъри са предназначени за големи инсталации, които изискват голяма надежност. Разходите за подръжка в процесът на експлоатация са многократно по малки отколкото на останалите чилъри.
Климатични секционни камери VENTO
За вентилация и климатизация на малки обекти и скромен бюджет
Топловъздушен апарат тип Farmer
Със специалното си покритие на топлообменника и корпуса тип LCE и ниската цена е прекрасно средство за отопление и охлаждане на производствени помещения изскващи по високи изисквания относно корозия, запрашеност , степен на електрическа защита плесени и бактериални защита.
ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ
Основното приложение на гъвкавите връзки при въздуховодите е да гасят вибрациите между елементите в една инсталация. Изработват се меден проводник за електрическа защита.
Адиабатни охладители и овлажнители на въздух
Могат да се монтират във климатични и вентилационни камери, особено на тези с пластинчат на рекуператор. Произвеждат се като автономни уреди в комплект с аксиален вентилатор или за монтаж въввъздуховод.
Абсорбционни изсушители на въздух за фармацефтичната промишленост
Хигроскопичните продукти изискват хай-тех контрол на влагата за превенция на влошаването или модификацията на тяхната структура. Най-простият способ е да се използва абсорбционно изсушаване за подържане на относителната влажност под 20%, за да се избегнат проблемите от самосебе си и да се приспособи средата за работ. Въздухът от нашите изсушители създава сигурни и стабилни условия, позволяващи продукция с постоянни качества и максимално пестене на консумация на енергия.
ГЛАВЕН КАТАЛОГ НА ESTA
Каталогът е предназначен за получаване на пълна представа за производствената гама на фирма ESTA.
Стенни изсушители за малки басейни
Използват се при басейни със сравнително малка площ на водното огледало. Произвеждат се в 10 типоразмерас коефицент на обезвлажняване 46-226 l/ден.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ОХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ ( ЧИЛЪРИ ) ТИП ENR
Серията чилъри ENR с въздушно охлаждаем кондензатор с осови вентилатори са предназначени за технологично охлаждане на вода или етиленгликолов разтвор. Монтират се предимно на открито и според конфигурацията могат да имат различни типове топлообменници и хидравлични модули. Хладилната им мощност според типоразмера варира от 1 до 480 KW.
Нископрофилни климатични камери AERO MASTER FP
Климатични камери подхоящи за обекти, където пространството е ограничено. За сравнително малък дебит: до 4000 м3/час
Изсушители за компресиран въздух серия PS
Използват се за налягане на компресирания въздух до 12 бара и дебит от 840 до 5400 куб.м за час
ЦЕНОРАЗПИС НА ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ (ТВА)
Изключително изгодни за качеството
КАПКОУЛОВИТЕЛИ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ
Събират кондензираните капчици влага във въздуховодите и ги отделят в дренажна линия.
ИНДУСТРИАЛНИ ФИЛТРИ ЗА ЛОШИ МИРИЗМИ
* Подобряват качеството на въздуха в работните помещения чрез преработка или елиминиране на лоши миризми или замърсявания. * Адсорбират от деляните замърсявания * Работят чрез свързване със смулателни рамена или друга въздуховодна система * Могат да засмукват от една или повече зони
Стенни изсушители с елегантен нископрофилен дизайн
Елегантни и лесни за монтаж. Предлагат се в 2 типоразмера : с обезвлажнителен коефицент до 50 l/ден и до 130 l/ден.
ВОДООХЛАЖДАЩИ ТЕХНОЛОГИЧНИ АГРЕГАТИ ТИП ENRF С FREE-COOLING(СВОБОДНО ОХЛАЖДАНЕ )
Този тип чилъри имат същото предназначение като ENR с тази разлика , че при тях в кондензатора е интегриран сух воден охладител, който работи през преходните сезони и зимата, с което се реализира голяма икономия на електроенергия.
Климатични камери серия AERO MASTER XP
Предназначени за дебит до 28 000 м3/час. Те са винаги едно добро решение в индустриалните проекти.
ПЛАСТИНЧАТИ РЕКУПЕРАТОРИ
За вграждане във вентилационни инсталации за рекуперация с кпд над 70%
ФИЛТРИ ЗА МАСЛЕНИ ПАРИ
Новите филтриращи системи на фирма ESTA са предназначени за отделяне на маслени и емулсионни замърсявания при промишлените процеси.
Термопомпени климатични машини за зали с плувни басейни
Проектират се и се изработват за конкретни обекти, като решават всички климатични параметри в залите с плувни басейни.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ CSE С ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕНТИЛАТОРИ/ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ
Водоохлаждащите машини с центробежни вентилатори на кондензатора позволяват да бъдат монтирани във работно помещение и свързани с въздуховод, който да отвежда топлия въздух. Компресорите са тип скрул с хладилен агент R410A. Типоразмерите са от 30 до 370 KW охладителна мощност.
СТАНДАРТНИ ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ
Отопляват и охлаждат помещения с голям обем, особено подходящи за производствени, складови и търговски обекти. С корпус от експандиран полипропилен, които е с доживотна гаранция и придава естетически вид на устройствата . Мощност на отопление от 8 до 70 КилоВата.
Климатични камери серия AERO MASTER Cirrus
Модерни и високо ефективни климатични съоръжения, способни да решават всякакви задачи в сгради от всякакъв характер, отговарящи на всички европейски изисквания. Максимален дебит около 100 хиляди м3/час.
ПРАВОЪГЪЛНИ КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ СЕРИЯ RP
Канални вентилатори с монофазни и трифазни двигатели с дебит до 10 000 куб.метра за час
ЦЕХОВИ ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ
Новата разработка на фирма ESTA- серията FILTOWER е идеална за филтрация на замърсявания на въздуха с дим и пари от заваряване( FILTOWER F ), фин прах от шлайфане и пилене ( FILTOWER D) и маслени и емулсионни пари ( FILTOWER L ). Могат да се използват навсякъде където локалното, директно засмукване не е възможно поради големи габарити на обработвания детайл или постоянна смяна на мястото на обработка.
Индустриални изсушители
Изсушителите от серия ID и SP са проектирани за 24 часова работа при тежки условия в индустриални помещения и складове.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ЧИЛЪРИ ЗА ИНАСТАЛАЦИИ ЗА БИОГАЗ ENCR-CB
Този тип чилъри са пригодени да работят при тежки индустриални условия- със скрул компресори, хладилен агент R 410 A , със споен пластинчат изпарител , регулатор на оборотите на осевите вентилатори на кондензатора и нагревател на картерите на компресорите. Използват се за охлаждане на биогаз при неговото сгъстяване. Хладилна мощност от 4 до 370 KW, според типоразмера.
ШУМОИЗОЛИРАНИ ПРАВОЪГЪЛНИ КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ СЕРИЯ RPH
Канални вентилатори с добри акустични и антивибрационни качества с дебит до 10 000 куб.м/час
РАБОТНИ МАСИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И ШЛАЙФАНЕ
Работните маси за шлайфане и заваряване са ергономични устройства за позициониране на детайли при механична обработка- пилене, шлайфане и заваряване, като същевременно замърсяванията отделяни при процеса се отделят чрез въздушен поток. Замърсяването може да бъде прах от метал, камък и пластамаса или пари от заваряване.
ТЕХНОЛИГИЧНИ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ НА КОНДЕНЗАТОРА SWC
Този тип водоохлаждащи агрегати се отличават с по малките специфични размери, тъй като кондензатора е сведен до един обикновен топлообменни- това го прави удобен за монтаж в закрити помещения. Отличава се и със голяма прецизност на параметрите охлажданата вода( 0,5 градуса Целзии ). Охладителна мощнност според типоразмера от 30 до 480 KW.
УПРАВЛЯЕМИ( ЕЛЕКТРОННИ) ПРАВОЪГЪЛНИ КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ
Високоефективни канални вентилатори с вградени инверторни управления. Дебит до 12000 куб.метра/час
Вертикални стенни изсушители за малки плувни басейни
Вертикалните стенни изсушители за въздух серия DVS са нова серия апарати с елегантен корпус във вид на колона. Различните типоразмери са с обезвлажнителен капацитет от 70 до 230 литра на ден и дебит на въздуха от 600 до 1 400 кубически метри за час. В тях като допълнително оборудване може да се монтира допълнителен електрически или воден подгревател.
МОБИЛЕН ФИЛТРИРАЩ ЕКСТРАКТОР ЗА ЗАВАРЯВАНЕ , ЗАПОЯВАНЕ (комплект с изсмукващ ръкав)
За филтриране на замърсявания от заваряване и запояване със ефективност 99,9% и връщането му вече пречистен в работната среда
ТЕРМОПОМПЕНИ ЧИЛЪРИ HFT
Този тип чилъри са реверсивни- могат да работят както в режим "охлаждане" , така и в режим "отопление". Със скрул компресори и пластинчати изпарители. Мощност отопление/охлаждане според типоразмера от 30 до 480 KW.
ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ КАНАЛНИ И ЦЕНТРОБЕЖНИ
Взривозащитените вентилатори се използват в среда при която не трябва да има риск от взрив вследствие на наличие частици или газове , които спомагат или предизвикват такива явления: Мелници, акумулаторни помещения, газови станции, химически производства и много други.
МОБИЛНИ СМУКАТЕЛНИ СИСТЕМИ DUSTOMAT 4
Мобилните смукателни системи DUSTOMAT 4 за предназначени за универсална употреба за сухи прахови емисии за работа с екстраторни ръкави или други въздуховодни системи. Подходящи за :метални частици, прах от обработка на пластмаса, пластмасови и дървени стърготини , хартиен прах и текстилен прах.
КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ КУХНЕНСКИ ТИП ( ПРАВОЪГЪЛНИ С ОТВАРЯЕМ ПАНЕЛ )
Този тип вентилатори се монтират там където рискът за замърсяване на турбината на вентилатора е висок и се налага често и лесно почистване.
ПОКРИВНИ ВЕНТИЛАТОРИ
Богатата гама от покривни вентилатори серия RF са предназначени за монтаж на покриви и подобни конструкции. Притежават типичните за този тип голям дебит и напор, издържливост към непрекъсната работа и икономичност.
ОСЕВИ ( АКСИАЛНИ) ВЕНТИЛАТОРИ
Аксиалниte (осеви) вентилатори предлагани от REMAK са произведени от Zhiel Abeg . При тях въздушният поток задвижван от ламелите на вентилатора е ориентиран по оста на вентилатора. Могат да се използват в промишлеността и в бита. Благодарение на специално конструираните лопатки, този тип вентилатори създават голям дебит при ниско ниво на шума.
КАНАЛНИ ОХЛАДИТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ СЕРИЯ CHF
Системите за канално охлаждане с директно изпарение на хладилния агент работят на принципа на хладилната машина, за която е характерно използването на кондензаторната топлина, без да се изключва и оползотворяването и на студопроизводството. Използват се в случаите когато се налага охлаждане на въздуха в дадена канална система. Имат просто устройство, но трудно подържат прецизни температурни параметри.
КАНАЛНИ ОХЛАДИТЕЛНИ СЕКЦИ НА СТУДЕНА ВОДА СЕРИЯ CHV
Toзи тип охладителни секции се използват в случаите в които имаме източник на студена вода. При този тип охладителни секции може да се постигне точно температурно регулиране, особено ако се използва за управление трипътен вентил с пропорционална задвижка.
РАДИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ СЕРИЯ RQ
Този тип вентилатори са предназначени за предимно за външен монтаж. Евтино и компактно решение за индустриални смукателни вентилации.
ДЕСТРИТИФИКАЦИОННИ ВЕНТИЛАТОРИ
Дестритификационните вентилатори са предназначени за механичен пренос на топлина от горните части на работните помещения към по ниските обитавани от хора зони. Всички знаем, че топлият въздух е с по малко специфично тегло от студения и когато помещението е с голяма височина на обема се получава неравномерно затопляне на горния слой за сметка на по- ниските обитавани части. Този тип вентилатори ориентират по топлия въздух надолу и по този начин изпълняват своята функция.
Канални вентилатори - кръгли
Предназначени за монтаж в кръгли въздуховоди Използват се за вентилация , охлаждане и отопление Намират приложение в търговски, индустриални и домашни условия.
Аксиални вентилатори със защитна решетка- смукателни и нагнетателни
Монтират се на стена или на съоръжения като кондензатори или кулери. Според ъгъла на атака на лопатките на турбината и посоката на въртене двигателя могат да бъдат смукателни или нагнетателни.
Аксиални вентилатори с квадратна рамка или за канален монтаж
Предназначени основно върху стена за нагнетяване на пресен въздух, а тези монтирани в тръба за канален монтаж.
ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air