Fisair - Air Humidity Control

Адиабатни охладители и овлажнители на въздух
Могат да се монтират във климатични и вентилационни камери, особено на тези с пластинчат на рекуператор. Произвеждат се като автономни уреди в комплект с аксиален вентилатор или за монтаж въввъздуховод.
Абсорбционни изсушители на въздух за фармацефтичната промишленост
Хигроскопичните продукти изискват хай-тех контрол на влагата за превенция на влошаването или модификацията на тяхната структура. Най-простият способ е да се използва абсорбционно изсушаване за подържане на относителната влажност под 20%, за да се избегнат проблемите от самосебе си и да се приспособи средата за работ. Въздухът от нашите изсушители създава сигурни и стабилни условия, позволяващи продукция с постоянни качества и максимално пестене на консумация на енергия.
ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air