HITEMA -Италия

Изсушители на компресиран въздух
Монтират се в инсталациите за сгъстен въздух и служат за отделяне на влагата от въздуха според изискванията на ISO 8573-1.
ЧИЛЪРИ С ТУРБОКОР ЛАГЕРИ НА КОМПРЕСОРИТЕ- МАГНИТНА ЛЕВИТАЦИЯ
Този тип чилъри са предназначени за големи инсталации, които изискват голяма надежност. Разходите за подръжка в процесът на експлоатация са многократно по малки отколкото на останалите чилъри.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ОХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ ( ЧИЛЪРИ ) ТИП ENR
Серията чилъри ENR с въздушно охлаждаем кондензатор с осови вентилатори са предназначени за технологично охлаждане на вода или етиленгликолов разтвор. Монтират се предимно на открито и според конфигурацията могат да имат различни типове топлообменници и хидравлични модули. Хладилната им мощност според типоразмера варира от 1 до 480 KW.
ВОДООХЛАЖДАЩИ ТЕХНОЛОГИЧНИ АГРЕГАТИ ТИП ENRF С FREE-COOLING(СВОБОДНО ОХЛАЖДАНЕ )
Този тип чилъри имат същото предназначение като ENR с тази разлика , че при тях в кондензатора е интегриран сух воден охладител, който работи през преходните сезони и зимата, с което се реализира голяма икономия на електроенергия.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ CSE С ЦЕНТРОБЕЖНИ ВЕНТИЛАТОРИ/ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ
Водоохлаждащите машини с центробежни вентилатори на кондензатора позволяват да бъдат монтирани във работно помещение и свързани с въздуховод, който да отвежда топлия въздух. Компресорите са тип скрул с хладилен агент R410A. Типоразмерите са от 30 до 370 KW охладителна мощност.
ТЕХНОЛОГИЧНИ ЧИЛЪРИ ЗА ИНАСТАЛАЦИИ ЗА БИОГАЗ ENCR-CB
Този тип чилъри са пригодени да работят при тежки индустриални условия- със скрул компресори, хладилен агент R 410 A , със споен пластинчат изпарител , регулатор на оборотите на осевите вентилатори на кондензатора и нагревател на картерите на компресорите. Използват се за охлаждане на биогаз при неговото сгъстяване. Хладилна мощност от 4 до 370 KW, според типоразмера.
ТЕХНОЛИГИЧНИ ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ НА КОНДЕНЗАТОРА SWC
Този тип водоохлаждащи агрегати се отличават с по малките специфични размери, тъй като кондензатора е сведен до един обикновен топлообменни- това го прави удобен за монтаж в закрити помещения. Отличава се и със голяма прецизност на параметрите охлажданата вода( 0,5 градуса Целзии ). Охладителна мощнност според типоразмера от 30 до 480 KW.
ТЕРМОПОМПЕНИ ЧИЛЪРИ HFT
Този тип чилъри са реверсивни- могат да работят както в режим "охлаждане" , така и в режим "отопление". Със скрул компресори и пластинчати изпарители. Мощност отопление/охлаждане според типоразмера от 30 до 480 KW.
Изсушители за компресиран въздух серия LB/GB
Предназначени за изсушаване на въздух с налягане съгласно ISO 8573-1 до 16 бара и дебит от 36 до 750 куб.м/час.
Изсушители за компресиран въздух серия PS
Използват се за налягане на компресирания въздух до 12 бара и дебит от 840 до 5400 куб.м за час
ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air