REMAK

Климатични секционни камери VENTO
За вентилация и климатизация на малки обекти и скромен бюджет
Нископрофилни климатични камери AERO MASTER FP
Климатични камери подхоящи за обекти, където пространството е ограничено. За сравнително малък дебит: до 4000 м3/час
Климатични камери серия AERO MASTER XP
Предназначени за дебит до 28 000 м3/час. Те са винаги едно добро решение в индустриалните проекти.
Климатични камери серия AERO MASTER Cirrus
Модерни и високо ефективни климатични съоръжения, способни да решават всякакви задачи в сгради от всякакъв характер, отговарящи на всички европейски изисквания. Максимален дебит около 100 хиляди м3/час.
Термопомпени климатични машини за зали с плувни басейни
Проектират се и се изработват за конкретни обекти, като решават всички климатични параметри в залите с плувни басейни.
Индустриални завеси DOOR MASTER P
Проектирани са за зони с голям трафик като складове, автомивки, цехове с често отваряни големи врати.
ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ
Основното приложение на гъвкавите връзки при въздуховодите е да гасят вибрациите между елементите в една инсталация. Изработват се меден проводник за електрическа защита.
КАПКОУЛОВИТЕЛИ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ
Събират кондензираните капчици влага във въздуховодите и ги отделят в дренажна линия.
ПЛАСТИНЧАТИ РЕКУПЕРАТОРИ
За вграждане във вентилационни инсталации за рекуперация с кпд над 70%
ПРАВОЪГЪЛНИ КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ СЕРИЯ RP
Канални вентилатори с монофазни и трифазни двигатели с дебит до 10 000 куб.метра за час
ШУМОИЗОЛИРАНИ ПРАВОЪГЪЛНИ КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ СЕРИЯ RPH
Канални вентилатори с добри акустични и антивибрационни качества с дебит до 10 000 куб.м/час
УПРАВЛЯЕМИ( ЕЛЕКТРОННИ) ПРАВОЪГЪЛНИ КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ
Високоефективни канални вентилатори с вградени инверторни управления. Дебит до 12000 куб.метра/час
ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ВЕНТИЛАТОРИ КАНАЛНИ И ЦЕНТРОБЕЖНИ
Взривозащитените вентилатори се използват в среда при която не трябва да има риск от взрив вследствие на наличие частици или газове , които спомагат или предизвикват такива явления: Мелници, акумулаторни помещения, газови станции, химически производства и много други.
КАНАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ КУХНЕНСКИ ТИП ( ПРАВОЪГЪЛНИ С ОТВАРЯЕМ ПАНЕЛ )
Този тип вентилатори се монтират там където рискът за замърсяване на турбината на вентилатора е висок и се налага често и лесно почистване.
ПОКРИВНИ ВЕНТИЛАТОРИ
Богатата гама от покривни вентилатори серия RF са предназначени за монтаж на покриви и подобни конструкции. Притежават типичните за този тип голям дебит и напор, издържливост към непрекъсната работа и икономичност.
ОСЕВИ ( АКСИАЛНИ) ВЕНТИЛАТОРИ
Аксиалниte (осеви) вентилатори предлагани от REMAK са произведени от Zhiel Abeg . При тях въздушният поток задвижван от ламелите на вентилатора е ориентиран по оста на вентилатора. Могат да се използват в промишлеността и в бита. Благодарение на специално конструираните лопатки, този тип вентилатори създават голям дебит при ниско ниво на шума.
КАНАЛНИ ОХЛАДИТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ СЕРИЯ CHF
Системите за канално охлаждане с директно изпарение на хладилния агент работят на принципа на хладилната машина, за която е характерно използването на кондензаторната топлина, без да се изключва и оползотворяването и на студопроизводството. Използват се в случаите когато се налага охлаждане на въздуха в дадена канална система. Имат просто устройство, но трудно подържат прецизни температурни параметри.
КАНАЛНИ ОХЛАДИТЕЛНИ СЕКЦИ НА СТУДЕНА ВОДА СЕРИЯ CHV
Toзи тип охладителни секции се използват в случаите в които имаме източник на студена вода. При този тип охладителни секции може да се постигне точно температурно регулиране, особено ако се използва за управление трипътен вентил с пропорционална задвижка.
РАДИАЛНИ ВЕНТИЛАТОРИ СЕРИЯ RQ
Този тип вентилатори са предназначени за предимно за външен монтаж. Евтино и компактно решение за индустриални смукателни вентилации.
Топловъздушни завеси DOOR MASTER D
Предназначени за административни, търговски и други обществени сгради. За височина на вратите от 2,4 до 3 метра.
Топловъздушни завеси DOOR MASTER C
Предназначени за обекти с височина на вратите до около 2,5 метра.
ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air