Услуги

  • Фирмата ни предлага пълен инженеринг в областта на климатичната, вентилационната и отоплителната техника:
    • Консултации
    • Проектиране
    • Доставка (включително изработка на въздуховоди)
    • Монтаж
    • Гаранционна и извън гаранционна поддръжка
  • В чисто търговската ни дейност нашите колеги ще получат атрактивни отстъпки за дистрибутираната от нас техника.
ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air