ЧИЛЪРИ С ТУРБОКОР ЛАГЕРИ НА КОМПРЕСОРИТЕ- МАГНИТНА ЛЕВИТАЦИЯ

Предназначение: Този тип чилъри са предназначени за големи инсталации, които изискват голяма надежност. Разходите за подръжка в процесът на експлоатация са многократно по малки отколкото на останалите чилъри.

Описание:
Иновативното при тези чилъри, че компресорите лагеруват на безмаслени лагери на магнитна левитация.
Принципът на тези лагери е следният:

Магнитният лагер е вид лагер, който поддържа механичен товар чрез използването на магнитна левитация. При този вид лагери въртящи се оси използвани в различни машини може да се окачват без физически контакт осигурявайки въртене или друго относително движение без триене. Такива лагери се използват при генераторите на електрическа енергия, машини за пречистване на петрол и при някои газопроводи. Те се използват още и при някои машини с центрофугално действие.

Активният магнитен лагер (АМЛ) се състои от електромагнити, комплект усилватели на мощност, които подават ток към електромагнитите, контролер (управляваща система) и сензори за хлабина със съответна елктроника, с които се осъществява обратна връзка за контрол на тези хлабини. Опростена принципна схема е показана на фигурата. Усилвателите на мощност осигуряват първоначално еднакви токове на срещуположните двойки полюсни намотки от електромагнита. Това състояние се изменя от контролера, който променя еднакво, но с различен знак (единият расте, другият намалява) тези токове, когато ротора не е в средата на отвора.

Най-често сензорите за положението са индуктивни диференциални, усилвателите на мощност са полупроводникови, на принципа на широчинно импулсна модулация (ШИМ). Контролерът обикновено е микропроцесорно устройство или DSP.HITEMA -ИталияHITEMA -Италия

Детайлно описание: AHA&AHW technical data_148_1447770719.pdf 227.58KB
ПАРТНЬОРИ
REMAK
Fisair - Air Humidity Control
hidew
HITEMA -Италия
PanelCHOK
Reventon
ESTA
PST Clima Srl
CVS Air